Overmatige transpiratie                                                                                  
 
 
Beauty     Esthetische behandeling
 
 
Voor mensen met een zeer overvloedige zweetproductie is behandeling met Botuline-toxine een zeer goede
 
optie.
 
In principe kan de botuline-toxine worden toegepast aan de handpalmen, de voetzolen en de oksels. In de praktijk blijkt de behandeling vooral geschikt voor overmatig transpireren in de oksels. Behandeling van de oksels is nauwelijks pijnlijk en het effect houdt relatief lang aan. Behandeling van voeten en handen is meestal zo pijnlijk dat speciale verdovingstechnieken nodig zijn. De werking houdt aan de handpalmen en de voetzolen ook meestal niet erg lang aan.
 
Wat doet botuline-toxine met de zweetklieren?
Botuline-toxine blokkeert het ‘zweetsignaal’ tussen de zenuwtjes in de huid en de zweetklieren. De zweetproductie neemt
dan sterk af of stopt geheel. Dit proces duurt ongeveer 1-2 weken. Het effect houdt een aantal maanden aan, daarna neemt de zweetproductie weer langzaam toe. Er groeien dan namelijk weer nieuwe zenuwuiteinden aan om de geblokkeerde zenuweinden te vervangen te vervangen.
 
Zijn er bijwerkingen?
Botuline-toxine is een buitengewoon veilig geneesmiddel. Botuline-toxine beïnvloedt de zenuwuiteinden die gevoelig zijn
voor aanraking of pijn niet, maar als het in contact komt met zenuwen die spieren bedienen, wordt de werking hiervan ook tijdelijk geremd. Deze bijwerking komt maar zeer zelden voor. Sommige mensen die behandeld zijn met botuline-toxine hebben ervaren dat de zweetproductie elders op de huid iets toeneemt. Dit wordt ‘compensatoir zweten’ genoemd. Dit effect is zeldzaam, meestal licht en van voorbijgaande aard. Botuline-toxine therapie wordt niet toegepast bij zwangere vrouwen.
 
Werkt het bij iedereen?
Niet iedereen reageert op dezelfde manier op de injecties. Gemiddeld zal bij 90% een duidelijke verbetering van de klachten
worden bereikt die de kwaliteit van leven van de patiënten verbeterd. Bij een kleine minderheid van de patiënten vallen de behandelingsresultaten tegen m.b.t. hun verwachtingen van de therapie. Een recent groot Duits onderzoek concludeerde echter: voor patiënten die meer dan 1 behandeling nodig hadden was het interval tussen de behandelingen gemiddeld 7 maanden, de tevredenheid over de behandeling was consequent groot, de kwaliteit van leven was verbeterd en de impact
van de problematiek op het leven was verminderd. Het veiligheidsprofiel van botuline-toxine A na herhaalde behandelingen was uitstekend.